Usługi w zakresie opieki

 
Do obowiązków opiekunów należą różne czynności i zadania codziennego życia. Osoby te są indywidualnie dopasowane do danego klienta, dzięki czemu można zagwarantować odpowiednia opiekę oparta na potrzebach osoby, która potrzebuje wsparcia.

Pomoc przy pracach domowych.

Podstawowa pielęgnacja

Opieka indywidualna

Zakupy

Przygotowanie posiłków

Pranie i prasowanie

Sprzątanie

opieka nad zwierzętami domowymi

Pielęgnacja roślin wewnętrznych

ogrodnictwo lekkie

Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu

Pomoc w zakresie higieny osobistej

Podawanie żywności i napojów (uwaga: nie u pacjentów z zaburzeniami połykania)

Pomoc podczas chodzenia i stania

Pomoc we wchodzeniu po schodach

Pomoc w wstawaniu i kładzeniu się spać

Relaksujące spacery

Ciekawe wycieczki

czytanie na głos

Wizyty kościelne i w urzędach

Rozmowy i rozrywka

Towarzyszenie przy wizytach (lekarz, fryzjer itp.)


Oczywiście, wszystkie czynności, które mają być wykonane, muszą mieścić się w granicach rozsądku. Godziny pracy przewidziane w umowie wynoszą maksymalnie 40 tygodniowo. Aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, wyraźnie zaznaczamy, że personel pomocniczy, który z Państwem współpracuje, nie pracuje bez przerwy. Przerwy i okresy odpoczynku muszą być przestrzegane ze względu na wymogi prawne. Między innymi takie jak ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy. W czasie wolnym od wykonywania obowiązków od opiekuna nie jest wymagana dostępność fizyczna w miejscu pracy . W trakcie czasu wolnego, rodzina u której pracuje zobowiązana jest do zapewnienia osoby zastępczej w odpowiednim czasie jak również w dłuższej perspektywie czasowej.
Opieka medyczna jest wyłączona z zakresu usług z przyczyn prawnych! Według SGB V opieka medyczna oznacza m.in. podawanie zastrzyków, umieszczanie tabletek i pielęgnację ran. Jeśli w zakresie opieki nad pacjentem istnieje konieczność leczenia, otrzyma Pan/Pani receptę od lekarza rodzinnego.

Dalsze usługi świadczone przez opiekunów

Podstawowe usługi opiekunów można uzupełnić o dodatkowe usługi. Usługi te są uzgadniane i wynagradzane.
  • Dostępność na przykład w formie nocnego dyżuru
Osoby, które regularnie potrzebują pomocy lub opieki w nocy.

Uwaga prawna: W przypadku konieczności pozostawania w gotowości do pracy w czasie przekraczającym uzgodniony maksymalny dopuszczalny czas pracy (40 godzin tygodniowo), należy je wynagradzać zgodnie z obowiązującą sytuacją prawną, co najmniej dodatkowo z minimalnym godzinnym wynagrodzeniem niemieckim.
  • Opieka podczas Świąt Wielkanocnych
  • Opieka podczas Świąt Bożego Narodzenia